"REMINDER" wat is dat ?

Reminders zijn uitgesneden teksten ter inspiratie.
Net zoals je weleens een memoblaadje opplakt als je iets niet wilt vergeten kun je zo'n 'reminder'opplakken op een plaats waar je veel kijkt.
Het dagelijks lezen van een bepaald woord kan behulpzaam zijn bij wat je je wilt herinneren.Het helpt je afgedwaalde gedachten weer op het juiste spoor te zetten.

Uit folie snijd ik woorden of 'woordbeelden' die op je spiegel, koelkast of op je waterfles geplakt kunnen worden . .
Een wetenschappelijk onderzoek van Dr. Masuro Emoto heeft aangetoond dat watermoleculen op gedachten of op de waterfles geplakte tekst reageert M.a.w de watermoleculen kunnen positief beinvloed worden.En aangezien het lichaam voor een groot deel uit water bestaat...


Daarnaast maak ik 2D of ruimtelijke werken waarbij ik tekstfiguren zoals engelen en vlinders uit rijstpapier snijd. De vleugels zijn opgebouwd uit tekstregels van bv.liedteksten of uit het boek; een cursus in wonderen.