Boekenlegger

Boekenleggers van vilt met uitgesneden woorden zoals wholly loved, forgiveness, miracles, surrender, overgave.

Vreemde Gasten aan 'tZand 33 te Amersfoort

Kleine bronzen en fragiele papieren kunstwerken zijn hier te gast op 16 en 17oktober.
Eén van de uit rijstpapier gesneden 'papercuts' is gemaakt n.a.v het verhaal Tobias en de engel. Het draagt de belofte van Jezus; 'Je zult nooit alleen zijn'.

EXPOSITIE in de Werkplaats

In de Werkplaats worden in juni kleine objecten van EFaber getoond. Deze zijn gemaakt vanuit het thema; 'Uit de kast komen' .Er hangen 5 uniforme witte kartonnen kasten met een eenvoudig hang- en sluitwerk. Er is een keuze. Blijft de deur gesloten of wordt wat verborgen was getoond in het licht en ‘kom je uit de kast’. Laat het ware gezicht zien in al zijn schoonheid; ‘hier ben ik’

OP VERZOEK

Op uw verzoek maak ik een 'woord in beeld' papiersnijwerk om op te hangen of neer te zetten, een armbandje, boekenlegger, kruikenzak of een herinnerings tekststicker.
Neem contact op via de email; e.faber8@gmail.com

ARMBANDJE

Leer de les en leef het. Zoals je soms met balpen iets op je hand schrijft om jezelf ergens aan te herinneren, zo kun je een armbandje dragen met een tekst of symbool. Ik heb armbandjes gemaakt met bedeltjes die symbolisch een idee weerspiegelen en armbandjes met letterkralen die een tekst weergeven. Het dragen van een armbandje helpt je bewuster met een bepaald idee te oefenen. Er zijn prachtige lessen te leren zoals 'Vergeving is de sleutel tot geluk','Stop met oordelen', 'Ga de weg van de liefde', 'Wonderen worden gezien in het licht', 'God loves me', 'To die or not to die'.

"REMINDER" wat is dat ?

Reminders zijn uitgesneden teksten ter inspiratie.
Net zoals je weleens een memoblaadje opplakt als je iets niet wilt vergeten kun je zo'n 'reminder'opplakken op een plaats waar je veel kijkt.
Het dagelijks lezen van een bepaald woord kan behulpzaam zijn bij wat je je wilt herinneren.Het helpt je afgedwaalde gedachten weer op het juiste spoor te zetten.

Uit folie snijd ik woorden of 'woordbeelden' die op je spiegel, koelkast of op je waterfles geplakt kunnen worden . .
Een wetenschappelijk onderzoek van Dr. Masuro Emoto heeft aangetoond dat watermoleculen op gedachten of op de waterfles geplakte tekst reageert M.a.w de watermoleculen kunnen positief beinvloed worden.En aangezien het lichaam voor een groot deel uit water bestaat...


Daarnaast maak ik 2D of ruimtelijke werken waarbij ik tekstfiguren zoals engelen en vlinders uit rijstpapier snijd. De vleugels zijn opgebouwd uit tekstregels van bv.liedteksten of uit het boek; een cursus in wonderen.