EXPOSITIE in de Werkplaats

In de Werkplaats worden in juni kleine objecten van EFaber getoond. Deze zijn gemaakt vanuit het thema; 'Uit de kast komen' .Er hangen 5 uniforme witte kartonnen kasten met een eenvoudig hang- en sluitwerk. Er is een keuze. Blijft de deur gesloten of wordt wat verborgen was getoond in het licht en ‘kom je uit de kast’. Laat het ware gezicht zien in al zijn schoonheid; ‘hier ben ik’